BM02-De Dry Hamerkens

12,95

Al heel lang is dit pand in gebruik als café “De Dry Hamerkens”, maar voor de 19e eeuwse huisnummering heette het pand “De Gulden Eegt” .

SKU: BM 02 Categorie:

De Dry Hamerkens
Al heel lang is dit pand in gebruik als café “De Dry Hamerkens”, maar voor de 19e eeuwsse huisnummering heette het pand “De Gulden Eegt” . Het is weliswaar een van de kleinste historische panden van ’s-Hertogenbosch, maar ook een van de meest herkenbare van de vele laatmiddeleeuwse Bossche woonhuizen. Dit is te danken aan de zorgvuldigheid waarmee de 16e eeuwse voorgevel in stand is gehouden. Het vermoeden bestaat dat het huis is gebouwd op een smal erf tussen twee oudere buurpanden aan de Hinthamerstraat. De voorgevel met zijn bakstenen trapgeveltje is weliswaar een voorbeeld van late gotiek, maar het is niet oorspronkelijk. Het pandje dateert namelijk uit de 15e eeuw. Dat is af te leien uit de bewaard gebleven balken met houten “peerkraal”sleutelstukken in het interieur. Nochtans is de gevel, die in 1928 werd gerestaureerd, het waard om eens goed te bekijken. Let dan op de zij- en middenpinakels die overhoeks zijn geplaatst en op de gemetselde boognis boven het zolderraam, met zijn gotische driepas boven het zolderrraam, met zijn gotische driepas ornament.


  • Home
  • Contact